סקר - סיום ההתמחות ב- 6 חודשים במחלקת האם
1.
מהו מקצוע התמחות הבסיס שלך?
 
שדה חובה
2.
מהו מקצוע התמחות הנוסף שלך? (אם ישנו)
 
שדה חובה
3.
אנא סמן את הסטטוס המתאים:
 
שדה חובה
שדה חובה
4.
באיזו מידה התקופה בת ששת החודשים במחלקת האם בסיום ההתמחות במקצועות הבסיס מועילה, לדעתך, להתמחות?
 
שדה חובה
5.
האם תוכל לנמק את תשובתך לשאלה הקודמת?
 
שדה חובה
6.
האם, לדעתך, יש להשאיר את החובה לסיום ההתמחות בשישה חודשים במחלקת האם או לבטלה? במקרה של ביטול, יורשה המתמחה לסיים התמחותו גם ברוטציה או במדעי היסוד, אך לא יקוצר מסלול ההתמחות.
 
שדה חובה
7.
אם לדעתך יש להשאיר את החובה, האם יש מקום לקצר את התקופה הנדרשת לביצוע במחלקת האם בסיום ההתמחות?
 
שדה חובה
8.
נשמח לשמוע דעתך בנושא זה, אם תהיה מעוניין להרחיב:
 
שדה חובה
Powered by ActiveTrail