הרשמה למפגש עם גל חנה מנהל לשכת משרד התיירות בקנדה ב29.7.21 במשרדי הלשכה
שלום רב
1.
נא הרשמתכם
 
שם חברה
שדה חובה
שם משתתף
שדה חובה
תפקיד
שדה חובה
מייל
שדה חובה
נייד
שדה חובה
2.
האם ברצונך להיפגש עם גל לפגישה אישית?
 
שדה חובה
Powered by ActiveTrail