טופס קריאת שירות

החיוב בגין הדרכות על מגוון מוצרי ח.ג. ייבחן ע"פ כל מקרה לגופו
1.
פרטי מזמין קריאת שירות
 
שם הנגריה
שדה חובה
שם הסוחר
שדה חובה
ח.פ
שדה חובה
טלפון נייד
שדה חובה
2.
מהות התקלה (אנא תאר את אופי הבעיה, כמויות ומידות)
 
שדה חובה
3.
פרטים נוספים
 
שם הלקוח אצלו בוצעה ההתקנה
שדה חובה
טלפון נייד
שדה חובה
כתובת ההתקנה
שדה חובה
תאריך ההתקנה
שדה חובה
שם המתקין
שדה חובה
צולמו תמונות/ סרטונים ונשלחו אל
שדה חובה
תאריך שליחת תמונות/ סרטונים
שדה חובה
4.
הנני מאשר כי:
 
שדה חובה
5.
שם ממלא הטופס
 
שדה חובה
Powered by ActiveTrail