סקר בעיות רשות המסים
שלום רב,
1.
אנא מלאו את פרטיכם
 
שם המשרד
שדה חובה
שם ממלא הסקר
שדה חובה
2.
האם נתבקשתם להשיב סכומים שהתקבלו כתמיכה במסגרת חוק הקורונה?
 
שדה חובה
3.
במידה שנתבקשתם להשיב כספים, אנא ציינו את אחוז ההחזר אותו נתבקשתם להשיב מתוך הסכום שהתקבל
 
שדה חובה
4.
במידה שנתבקשתם להשיב כספים, האם הסיבה בגינה נתבקשה ההשבה הינה סבירה ומקובלת עליכם?
 
שדה חובה
5.
במידה שהסיבה בגינה נתבקשתם להשיב כספים אינה מוצדקת לדעתכם-האם הגשתם השגה?
 
שדה חובה
6.
האם קיבלתם מענה על ההשגה?
 
שדה חובה
7.
במידה שהתשובה שקיבלתם על ההשגה אינה מספקת, אנא ציינו את סוג הטעות מצד רשות המסים
 
שדה חובה
8.
האם אתם מתקשים לקבל תשובות לפניותכם מרשות המסים ונתקלים בזמן תגובה לא סביר?
 
שדה חובה
9.
האם לחברתכם יש בעיה בהגדרת מחזור מכירות לאור העובדה שבספרים מדווחים כמחזור הרווחים בלבד ולא כמחזור המכירות הכולל?
 
שדה חובה
10.
האם לאור העובדה שרשות המסים מחשבת הוצאות קבועות לפי דיווחים למע"מ, נוצר עיוות בחישוב עבור חברתכם?
 
שדה חובה
11.
ציינו באחוזים את רמת ההוצאות הקבועות שלא חושבו עבורכם כתוצאה מבחינה עיוורת של רשות המסים באמצעות הדיווחים למע"מ בלבד.
 
שדה חובה
12.
האם לחברתכם היו הוצאות בשנת 2019 אותן ניתן לייחס ישירות וללא ספק כקבועות לשנת 2020?
 
שדה חובה
13.
האם הגשתם בקשה להכרה בהוצאות משנת 2019 עבור קבועות לצורך חישוב קבועות 2020 למענקים?
 
שדה חובה
14.
האם בקשתכם לחישוב הוצאות 2019 עבור קבועות 2020 התקבלה?
 
שדה חובה
15.
האם נדחו הסכומים עבור שכר בעלי שליטה בחישוב הוצאות קבועות?
 
שדה חובה
16.
ציינו בקצרה כל נושא בעייתי אחר לדעתכם שעולה מטיפול רשות המסים.
 
שדה חובה
Powered by ActiveTrail