אפשר להשיב לסקר פעם אחת בלבד.
האפשרות להשיב לסקר פתוחה עד יום 6.04.2022.
חברות וחברי הארגון זכאים לקבל שי לחג גם אם לא השיבו עליו.
הודעה על תחילת מועד החלוקה תשלח בנפרד.
Powered by ActiveTrail