תודה על מילוי השאלון. פרסום תוצאות ותובנות יפורסמו בכנס השנתי לשרשרת אספקה ב-14.11.2017 ובמפגש הבא של פורום דיגיטציה.
Powered by ActiveTrail